Erasmus EnChance
A projekt háttere

Körülbelül 23 millió európai felnőtt hagyta el az iskolarendszert még mielőtt középiskolai tanulmányait befejezte volna. (Hivatkozás: Eurydice Report 2015: „Európai felnőttoktatás és képzés”). A projektben résztvevő Második Esély Iskolák már nagyon sok éve biztosítanak tanulási lehetőséget ennek a célcsoportnak a Projekt-Alapú Oktatás (PBL), valamint a vállalkozói készségek fejlesztésére irányuló oktatás segítségével. Ez a kombináció, amelyet Vállalkozási-Alapú Oktatásnak (EBL) is neveznek, igen eredményesnek látszik az ezzel a célcsoporttal való foglalkozás tekintetében. Ennek megfelelően most egy teljes tantervet szándékozunk létrehozni az EBL módszerre alapozva a középfokú oktatásban résztvevő felnőttek számára. Véleményünk szerint az első fontos lépés a tanárok képzése, viszont sajnos nincsenek képzési lehetőségek tanárok számára ezen a területen ahhoz, hogy kifejleszthető és alkalmazható legyen egy teljes tanterv, amelyet a projekt partnerek tesztelést követően közösen is értékelnek. Célok A projekt célja az, hogy kifejlessze az első többnyelvű, bárki számára online ingyenesen elérhető EBL képzést a középfokú oktatásban résztvevő felnőtteket oktató tanárok számára.